поривист

поривист
прил. - стремителен, буен, бурен, стихиен, вихрен, бърз, необуздан, пламенен, неудържим, устремен, нестихващ, силен, мощен, с увлечение, несдържан
прил. - игрив, палав, невъздържан, разпуснат, разпален, ентусиазиран, темпераментен, яростен, неистов, побеснял
прил. - шумен, размирен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • буен — прил. избухлив, пламенен, горещ, страстен, жарък, разпален, запален, огнен прил. невъздържан, несдържан, необуздан, силен, сприхав, неукротим, непокорен, вироглав, своеволен, немирен, смел, дързък, безразсъден, неудържим, стихиен, раздразнителен …   Български синонимен речник

  • бурен — същ. трева, билка, буренак, плевел прил. размирен, смутен, неспокоен прил. поривист, стремителен, необуздан, гневен, неудържим, пламенен, стихиен, бърз, буен, силен прил. шумен прил. бушуващ, страстен прил. развълнуван …   Български синонимен речник

  • вихрен — прил. буен, стремителен, стремглав, главоломен, бърз, поривист, неудържим, стихиен прил. пламенен, устремен …   Български синонимен речник

  • ентусиазиран — прил. буен, игрив, палав, необуздан, невъздържан, разпуснат, поривист, разпален, пламенен, темпераментен, яростен, неистов, побеснял прил. възторжен, страстен, запален прил. жив, деен, пъргав, усърден прил. направен от все сърце, искрен, предан …   Български синонимен речник

  • игрив — прил. палав, скоклив, жив, чевръст, пъргав, подвижен, весел, закачлив, лекомислен, капризен прил. буен, необуздан, невъздържан, разпуснат, поривист, разпален, пламенен, ентусиазиран, темпераментен, яростен, неистов, побеснял прил. добродушен,… …   Български синонимен речник

  • невъздържан — прил. необуздан, избухлив, сприхав, раздразнителен, луда глава, немирен, непослушен, буен, нервен прил. прекален, неумерен, краен, стихиен, импулсивен прил. безнравствен, разпуснат, безпътен, разгулен прил. игрив, палав, поривист, разпален,… …   Български синонимен речник

  • неистов — прил. безумен, обезумял, луд, френетичен прил. буен, игрив, палав, необуздан, невъздържан, разпуснат, поривист, разпален, пламенен, ентусиазиран, темпераментен, яростен, побеснял прил. див, бесен …   Български синонимен речник

  • необуздан — прил. буен, неудържим, неукротим, несдържан, волен, стихиен, неограничен, див, разюздан, своеволен, безразсъден, невъздържан, нервен, сприхав, непокорен прил. без юзда, свободен прил. вироглав, безгрижен, нехаен, необмислен, неразумен, дързък,… …   Български синонимен речник

  • неудържим — прил. неспирен, безспирен, поривист, буен, мощен, силен, жарък, огнен, горящ, запален, пламенен, неукротим, нестихващ, устремен, стремителен, необуздан, сприхав, възбуден, бурен, спонтанен, яростен, стихиен прил. непоносим, тежък, мъчен прил.… …   Български синонимен речник

  • неукротим — прил. буен, неудържим, несдържан, невъздържан, необуздан, неусмирим, сприхав, непокорен, вироглав, немирен, палав, стихиен, поривист …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”